Najdawniejsze dzieje rodu Peplinskich

Nazwisko Peplinski nalezy do jednych z najpopularniejszych na Pomorzu. Z rodu tego pochodzi kilka ciekawych postaci, których biografie wielokrotnie byly opisywane, chocby na lamach „Pomeranii”. Niniejszy artykul przedstawia najdawniejsze dzieje tego rodu, wywodzacego sie z osady Peplin w gminie Brusy..........................

dr Tomasz Rembalski

KLIKNIJ DODAJ DO ULUBIONYCH

 

 

wpisz sie pokaz wpisy

 

 

 

 

 

The Roots of the Family Peplinski 

The Peplinski surname is one of the most prevalent in Pomerania. There are some interesting members from this family, biographies of whom have appeared in many publications. This article speaks about the oldest history of the branch of the family that comes from the village of Peplin in the Parish of Lesno in the Brusy area.................

 

by Tomasz Rembalski

translated by Renata Stachowicz